Pdf-icon
[2018] Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 84, 232-233
G.P. Können

Bij helder weer en laagstaande zon zie je op 90° van de zon een donkere vlek in het water, waardoorheen je dieper in het water kan kijken dan elders. De oorzaak is dat een wateroppervlak het verticaal gepolariseerde hemellicht slecht weerkaatst. Mogelijk maken vissende jagers van de vlek gebruik om zo hun jachtsucces te maximaliseren. Het effect is zeer opvallend maar wordt pas na 1980 in de literatuur genoemd.